Cloud Core

internetová reklama, správa dat, servery

Cloud computing

Cloud computing je na internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií. Lze ho také charakterizovat jako poskytování služeb či programů servery dostupnými z internetu s tím, že uživatelé k nim mohou přistupovat vzdáleně, kupř. pomocí webového prohlížeče nebo klienta elektronické pošty. Za předpokladu, že služba je placená, uživatelé neplatí za vlastní software, ale za jeho užití.
Principem u služeb a produktů v cloud computingu je to, že uživateli propůjčují výpočetní výkon serverů. V mnoha případech se tak děje formou specializovaných aplikací, jejichž nabídka se pohybuje od kancelářských aplikací přes systémy pro distribuované výpočty až po operační systémy provozované v prohlížečích, jakými jsou např. eyeOS, Cloud či iCloud.
Většina internetových uživatelů cloudové služby používá, aniž si uvědomuje, že se jedná o zástupce cloud computingu. Mezi nejrozšířenější takové poskytovatele v českém internetovém rybníčku patří Seznam.cz, Post.cz nebo Uloz.to, českými uživateli hojně užívané nativně zahraniční servery jsou Gmail, Hotmail či Rapidshare. Jedná-li se o poskytovatele služeb elektronické pošty, lze konstatovat, že poštovní schránky uživatelů jsou v cloudu.

Dalším příkladem specializovaného zapůjčení výpočetního výkonu je veřejný cloud Skypu.

Model nasazení popisuje, jak je cloud poskytován.

 • Veřejný (public cloud computing) – někdy je označován jako klasický model cloud computingu. Jedná se o schéma, v němž je poskytnuta a široké veřejnosti nabídnuta výpočetní služba, již napříč všemi klienty charakterizuje stejná nebo velmi podobná funkcionalita. Příkladem veřejného cloud computingu je např. Skype nebo Seznam.cz.
 • Soukromý (private cloud computing) – cloud je provozován pouze pro organizaci, a to buď organizací samotnou, nebo třetí stranou. Příkladem privátního cloud computingu je kupř. hostovaný mailový server nebo hostovaná specializovaná aplikace, kde u jednoho poskytovatele je typicky 50 až 500 zákazníků.
 • Hybridní (hybrid cloud computing) – hybridní cloud je kombinací veřejného a soukromého cloudu. Navenek hybridní cloudy vystupují jako jeden cloud, ale jsou propojeny pomocí standardizačních technologií.
 • Komunitní (community cloud computing) – jedná se o model, kdy je infrastruktura cloudu sdílena mezi několika organizacemi, tedy skupinou lidí, kteří ji využívají. Tyto organizace může spojovat bezpečnostní politika, stejný obor zájmu apod.Výhody
  • Absence nutnosti znát principy funkčnosti SW a HW
  • Efektivní řízení a práce díky dostupnosti dat odkudkoliv – růst produktivity práce ve firmách
  • Jednoduchost uživatelské rozhraní
  • Principielně vyšší zabezpečení dat
  • Možnost okamžitého zvýšení výkonu datového centra
  • Rychlé přizpůsobení IT zázemí růstu a potřebám uživatele

  Nevýhody

  • Závislost na internetovém připojení
  • Závislost na poskytovateli – společnosti využívající cloud ztrácí možnost rozhodovat, který software a kterou verzi používat. Čím větší společností je poskytovatel, tím hůře se s ním komunikuje a vyjednávají podmínky. Klienti taktéž musí počítat s tím, že poskytovatel může zdražit ceny svých služeb, v horším případě zbankrotovat. V některých případech je přechod k novému poskytovateli velmi nákladný, zvlášť v případech, kdy poskytovatel používá proprietární technologie.
  • Obecně špatná reputace cloud computingu – cloud computing je v IT relativně nový pojem a je stále v rané fázi. Co se týče používání technologie cloudu, neexistuje skoro žádné dlouhodobé a spolehlivé doporučení, přičemž i samotné používání přes internet vyvolává mnoho otázek ohledně bezpečnosti dat.
  • Migrační náklady – používání cloudu by mělo snížit náklady na rutinní IT operace a umožnit firmám investovat více peněz do samotného byznysu; nemusí to však platit absolutně. Pro některé firmy přesun do cloudu znamená přeprogramovat firemní software, aby dobře spolupracoval s cloudovým řešením, vyškolit stávající zaměstnance, či si pronajmout nové, a změnit ve firmě pravidla.
  • Méně funkcí a horší stabilita – SaaS řešení v porovnání s desktopovými většinou nabízí méně funkcí. Odezvy a dostupnost služby jsou závislé na kvalitě internetového připojení.počkám, přitom si tě prohlížím